Ξ‘Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟŽΟƒΞ΅ΞΉΟ‚

29-07-2014 - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά την χτεσινή συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας και τις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση ∆ιοικητικού Συμβουλίου Μετά την χτεσινή συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας και τις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος: Τσιρνόβας Σπυρίδων Α’ Αντιπρόεδρος: Σιδηρόπουλος Παντελής Β’ Αντιπρόεδρος & Ταμίας: Παπαδιώτη Χριστίνα Γεν. Γραμματέας: Παπάζογλου Θεοδώρα Αν. Γεν. Γραμματέας: Ντόβα Ευμορφία Μέλος: Γκατζή ∆ροσίνη Η ανασυγκρότηση και νέα σύνθεση του ∆.Σ. προέκυψε από παραιτήσεις μελών του ∆.Σ., τα οποία εκλέχτηκαν και θα συνεχίσουν να προσφέρουν στην ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.. Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιστη΅ονικούς συλλόγους του Νομού απαριθμώντας περισσότερα από πεντακόσια μέλη. Βόλος, 30 Ιουλίου 2014 για το ∆.Σ.
 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by