ΝομοθΡσία
Νομοθεσία


ΦΠΑ Νεόδμητων οικοδομών 31/7/06

ΠΟΛ 1058

ΠΟΛ 1059

ΠΟΛ 1060

Το νομοθετικό σχέδιο για τις μελέτες 20/12/04

Κτιριοδομικός κανονισμός 26/6/05 (σελ.1-10 σελ.11-18 σελ.19-36 σελ.37-52 σελ.53-65)

Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών 31/7/06

Σχέδιο νόμου για τις οικοδομικές άδειες (12/1/06)

Ο νέος Νόμος για τις μελέτες (22/2/05)

Αδεια Δόμησης (30/6/04)

Τροποποίηση ΕΑΚ 2000 (30/6/04)

Σχέδιο Νόμου κατάργησης Μαθηματικού τύπου (2/8/04)

Σχετικό link : «Νομοθεσία Δημοσίων Εργων» (9/9/04)

ΓΟΚ (9/11/04)

ΓΟΚ - Διευκρινήσεις (9/11/04)

ΕΚΩΣ- Κοντό υποστύλωμα (15/11/04)

Κωδικοποίηση Πολεοδομικής Νομοθεσίας (25/11/04)

Εγκύκλιος 8 (16/4/06)

Εγκύκλιος 9 (16/4/06)

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by